Bài phát biểu của Thủ tướng tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, sáng 19.9. Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, sáng 19.9. Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, sáng 19.9. Ảnh: Quang Hiếu
Lên top