Bãi nhiệm đại biểu QH đối với ông Phạm Phú Quốc: "Bài học với chúng tôi"

Lên top