Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII:

Bài học về xử lý cán bộ cao cấp vi phạm

Bị cáo Nguyễn Bắc Son tại toà.  Ảnh: Trần Vương
Bị cáo Nguyễn Bắc Son tại toà. Ảnh: Trần Vương
Bị cáo Nguyễn Bắc Son tại toà. Ảnh: Trần Vương
Lên top