DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH:

Bài học sáng soi cho Đảng cách mạng

Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam. Ảnh: TL
Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam. Ảnh: TL
Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam. Ảnh: TL
Lên top