Bài học nêu gương liêm chính, tận tụy của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh nói về bài học nêu gương, tận tuỵ của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước. Ảnh: QH.
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh nói về bài học nêu gương, tận tuỵ của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước. Ảnh: QH.
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh nói về bài học nêu gương, tận tuỵ của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước. Ảnh: QH.
Lên top