Những uẩn khúc quanh việc triển khai dự án 125 ha ở Đồng Nai

Bài 2: Tổng giám đốc TCty Cửu Long ký nhiều văn bản vượt thẩm quyền