Bác sĩ Việt Nam không thua kém gì đồng nghiệp nước ngoài

Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các thầy thuốc BV TƯ Quân đội 108
Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các thầy thuốc BV TƯ Quân đội 108
Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các thầy thuốc BV TƯ Quân đội 108
Lên top