Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Một góc thành phố Bắc Ninh (VGP)
Một góc thành phố Bắc Ninh (VGP)