Bắc Ninh hoàn thành bầu cử sớm tại 10 tổ bầu cử với 100% cử tri đi bầu

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan (thứ hai từ phải qua) kiểm tra công tác bầu cử tại Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PV.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan (thứ hai từ phải qua) kiểm tra công tác bầu cử tại Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PV.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan (thứ hai từ phải qua) kiểm tra công tác bầu cử tại Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PV.
Lên top