Bạc Liêu: Xe khách đâm vào nhà dân, 43 hành khách hú hồn