Bạc Liêu: Thay đổi, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương trao quyết định phân công Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Như Nguyện (phải) làm Bí thư Thành phố Bạc Liêu. Ảnh: baobaclieu.vn
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương trao quyết định phân công Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Như Nguyện (phải) làm Bí thư Thành phố Bạc Liêu. Ảnh: baobaclieu.vn
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương trao quyết định phân công Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Như Nguyện (phải) làm Bí thư Thành phố Bạc Liêu. Ảnh: baobaclieu.vn
Lên top