Bạc Liêu: Tăng trưởng kinh tế ngoạn mục trong 6 tháng đầu năm

Các đại biểu dự HĐND tỉnh Bạc Liêu lần thứ 2. Ảnh: VP HĐND tỉnh Bạc Liêu
Các đại biểu dự HĐND tỉnh Bạc Liêu lần thứ 2. Ảnh: VP HĐND tỉnh Bạc Liêu
Các đại biểu dự HĐND tỉnh Bạc Liêu lần thứ 2. Ảnh: VP HĐND tỉnh Bạc Liêu
Lên top