Bạc Liêu: Sẽ đưa ra khỏi bộ máy cán bộ có nhiều dư luận tiêu cực

Kỳ họp thứ 17, tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021, HĐND tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Kỳ họp thứ 17, tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021, HĐND tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Kỳ họp thứ 17, tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021, HĐND tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top