Bạc Liêu: Sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức sáp nhập, đi vào hoạt động. Ảnh: Hữu Thọ
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức sáp nhập, đi vào hoạt động. Ảnh: Hữu Thọ
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức sáp nhập, đi vào hoạt động. Ảnh: Hữu Thọ
Lên top