Bạc Liêu: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Bí thư huyện Hòa Bình

Ông Hồ Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận nhiệm vụ Bí Thư huyện ủy Hòa Bình.
Ông Hồ Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận nhiệm vụ Bí Thư huyện ủy Hòa Bình.
Ông Hồ Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận nhiệm vụ Bí Thư huyện ủy Hòa Bình.
Lên top