Bạc Liêu: Phát động trồng cây nhớ Bác

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (bên trái) trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (bên trái) trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (bên trái) trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top