Bạc Liêu: Ô nhiễm môi trường ngay trung tâm thành phố

Dự án nạo vét từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
Dự án nạo vét từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
Dự án nạo vét từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.