Bạc Liêu: Nhiều cán bộ bị đề nghị kiểm điểm, kỷ luật