Bạc Liêu muốn đưa chỉ tiêu dưới 1% hộ nghèo năm 2020

Thành phố Bạc Liêu là đơn vị đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu không còn hộ nghèo (ảnh Nhật Hồ)
Thành phố Bạc Liêu là đơn vị đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu không còn hộ nghèo (ảnh Nhật Hồ)
Thành phố Bạc Liêu là đơn vị đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu không còn hộ nghèo (ảnh Nhật Hồ)
Lên top