Bạc Liêu: Liên tiếp bổ nhiệm, điều động, nhiều sở, ngành vẫn thiếu lãnh đạo

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chánh thanh tra tỉnh dược điều động làm Phó Bí thư huyện ủy, và được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (ảnh Nhật Hồ)
Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chánh thanh tra tỉnh dược điều động làm Phó Bí thư huyện ủy, và được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (ảnh Nhật Hồ)
Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chánh thanh tra tỉnh dược điều động làm Phó Bí thư huyện ủy, và được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (ảnh Nhật Hồ)
Lên top