Bạc Liêu: Khu du lịch Phật bà Nam Hải đã hết nhếch nhác