Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạc Liêu: Không còn làm giám đốc vẫn ký hàng loạt quyết định