Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạc Liêu: Đông nghẹt người viếng Quán Âm Phật Đài