Bạc Liêu: Điều động nhiều cán bộ

4 cán bộ được phân công, điều động ngày 15.9 (ảnh Nhật Hồ)
4 cán bộ được phân công, điều động ngày 15.9 (ảnh Nhật Hồ)
4 cán bộ được phân công, điều động ngày 15.9 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top