Bạc Liêu: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao quyết định điều động ông Lê Tấn Cận làm Trưởng Ban tổ chức TỈnh ủy. Ảnh: Nhật Hồ
Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao quyết định điều động ông Lê Tấn Cận làm Trưởng Ban tổ chức TỈnh ủy. Ảnh: Nhật Hồ
Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao quyết định điều động ông Lê Tấn Cận làm Trưởng Ban tổ chức TỈnh ủy. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top