Bạc Liêu, Cà Mau: Ngàn người lập bàn thờ tưởng nhớ Bác Hồ ngày Tết

Bàn thờ Tổ quốc tại một cơ quan ở Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Bàn thờ Tổ quốc tại một cơ quan ở Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Bàn thờ Tổ quốc tại một cơ quan ở Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top