Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bạc Liêu: Bức bối vì dòng kênh đen giữa lòng thành phố