Bạc Liêu: Bí thư Tỉnh ủy xuống huyện cùng tiếp dân

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung nắm tay dẫn bà Trần Ngọc Kỷ sau buổi tiếp công dân buổi sáng do bà đi lại khó khăn (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung nắm tay dẫn bà Trần Ngọc Kỷ sau buổi tiếp công dân buổi sáng do bà đi lại khó khăn (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung nắm tay dẫn bà Trần Ngọc Kỷ sau buổi tiếp công dân buổi sáng do bà đi lại khó khăn (ảnh Nhật Hồ)
Lên top