Bác Hồ và mùa xuân Canh Tý 1960

Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với người dân Kiến An, Hải Phòng - mùa xuân Canh Tý 1960. Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với người dân Kiến An, Hải Phòng - mùa xuân Canh Tý 1960. Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với người dân Kiến An, Hải Phòng - mùa xuân Canh Tý 1960. Ảnh: Tư liệu
Lên top