Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020):

Bác Hồ sống mãi trong trái tim người dân

Nhà 48 Hàng Ngang (Hà Nội) nơi Bác khởi thảo Bản tuyên ngôn Độc Lập.
Nhà 48 Hàng Ngang (Hà Nội) nơi Bác khởi thảo Bản tuyên ngôn Độc Lập.
Nhà 48 Hàng Ngang (Hà Nội) nơi Bác khởi thảo Bản tuyên ngôn Độc Lập.
Lên top