Bắc Giang cần phát triển đồng bộ cả công nghiệp và nông nghiệp

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX. Ảnh: BBG
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX. Ảnh: BBG
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX. Ảnh: BBG
Lên top