Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp mưa lớn, rủi ro thiên tai cấp độ 2