Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắc Bộ tiếp đón một đợt mưa trên diện rộng

Ảnh: Vương Trần.
Ảnh: Vương Trần.