BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Bác bỏ các luận điệu xuyên tạc về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

Các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá công cuộc đổi mới đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân (Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Lai Châu hướng dẫn đồng bào dân tộc Mảng ở xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn trồng lúa nước). Nguồn: bienphong.com.vn
Các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá công cuộc đổi mới đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân (Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Lai Châu hướng dẫn đồng bào dân tộc Mảng ở xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn trồng lúa nước). Nguồn: bienphong.com.vn
Các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá công cuộc đổi mới đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân (Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Lai Châu hướng dẫn đồng bào dân tộc Mảng ở xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn trồng lúa nước). Nguồn: bienphong.com.vn
Lên top