Bà Trương Thị Mai giữ chức Phó Trưởng Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bà Trương Thị Mai (bên phải) được phân công kiêm giữ chức Phó Trưởng ban và ông Lê Minh Hưng (bên trái) được phân công kiêm giữ chức Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh LDO
Bà Trương Thị Mai (bên phải) được phân công kiêm giữ chức Phó Trưởng ban và ông Lê Minh Hưng (bên trái) được phân công kiêm giữ chức Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh LDO
Bà Trương Thị Mai (bên phải) được phân công kiêm giữ chức Phó Trưởng ban và ông Lê Minh Hưng (bên trái) được phân công kiêm giữ chức Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh LDO
Lên top