Bà Trương Thị Mai: Đảng và Chính phủ ghi ơn người có công với Cách mạng

Bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đến thăm gia đình bà Phan Thị Thông (69 tuổi)  - thương binh 1/4. Ảnh: Hữu Long
Bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đến thăm gia đình bà Phan Thị Thông (69 tuổi) - thương binh 1/4. Ảnh: Hữu Long
Bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đến thăm gia đình bà Phan Thị Thông (69 tuổi) - thương binh 1/4. Ảnh: Hữu Long
Lên top