Ba thành công của Việt Nam trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top