Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngư dân thiệt hại hơn 8 tỉ đồng vì cá chết trắng bè