Bà Rịa - Vũng Tàu là thành viên quan trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII. Ảnh: Minh Châu
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII. Ảnh: Minh Châu
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII. Ảnh: Minh Châu
Lên top