Bà Rịa: Nam thanh niên tử vong trước nhà với vết đâm thấu ngực