Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: HH.
Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: HH.
Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: HH.
Lên top