Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bí thư tỉnh ủy Yên Bái