Ba nhà tình báo có công lớn trong ngày toàn thắng 30.4.1975

Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn trên bìa cuốn “Perfect spy” (Điệp viên hoàn hảo) của Larry Berman. Ảnh: Lê Tiên Long
Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn trên bìa cuốn “Perfect spy” (Điệp viên hoàn hảo) của Larry Berman. Ảnh: Lê Tiên Long
Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn trên bìa cuốn “Perfect spy” (Điệp viên hoàn hảo) của Larry Berman. Ảnh: Lê Tiên Long
Lên top