Bà Nguyễn Thị Kim Tiến trải lòng trước khi rời cương vị bộ trưởng

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ về việc sắp rời cương vị Bộ trưởng.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ về việc sắp rời cương vị Bộ trưởng.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ về việc sắp rời cương vị Bộ trưởng.
Lên top