Bà Nguyễn Thị Hồng được giới thiệu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: NHNN
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: NHNN
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: NHNN
Lên top