Bà Nguyễn Thị Hạnh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Bà Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: Hồng Phương
Bà Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: Hồng Phương
Bà Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: Hồng Phương
Lên top