Bà Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên khoá mới

Bà Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhiệm kỳ mới. Ảnh TN
Bà Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhiệm kỳ mới. Ảnh TN
Bà Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhiệm kỳ mới. Ảnh TN
Lên top