Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ba người bị sét đánh chết trong lúc đào huyệt