Bà Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Bà Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ảnh: QH.
Bà Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ảnh: QH.
Bà Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ảnh: QH.
Lên top