Bà Lê Thị Lan Hương tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị

Bà Lê Thị Lan Hương tái đắc cử Chủ tịch MTTQVN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Lê Thị Lan Hương tái đắc cử Chủ tịch MTTQVN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Lê Thị Lan Hương tái đắc cử Chủ tịch MTTQVN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top